top of page

Heim vit med evighetsmotiv

26104

Heim är en ARB FORM urna.


Urnan är tillverkad av olika biologiska material, utan råolja och 100% nedbrytningsbar.


Urnan är målad (med vattenbaserad färg) i en gloss vit färg som kan ses på bilden


Heim urnan är designad i en unik trekantad ikonisk form.

Heim vit med evighetsmotiv
bottom of page