top of page

Bestla vit med blå bård

25862

Bestla är en Naturstofurne. Det betyder att urnan är gjord av olika biologiska ingredienser, utan råolja och 100% biologiskt nedbrytbar.

Bestla vit med blå bård
bottom of page