top of page

Bestla svart handmålad skogsmotiv

Bestla svart handmålad skogsmotiv

Bestla är en Naturstofurne. Det betyder att urnan är gjord av olika biologiska ingredienser, utan råolja och 100% biologiskt nedbrytbar.

bottom of page