top of page

Bestla vit med bård av äppelblommor

25861

Bestla är en Naturstofurne. Det betyder att urnan är gjord av olika biologiska ingredienser, utan råolja och 100% biologiskt nedbrytbar.

Bestla vit med bård av äppelblommor
bottom of page