top of page

Bestla svart med bård av äppelblommor

25231

Bestla är en Naturstofurne. Det betyder att urnan är gjord av olika biologiska ingredienser, utan råolja och 100% biologiskt nedbrytbar.

Bestla svart med bård av äppelblommor
bottom of page