top of page

Bestla Pärlemo

25571

Bestla är en Naturstofurne. Det betyder att urnan är gjord av olika biologiska ingredienser, utan råolja och 100% biologiskt nedbrytbar.

Bestla Pärlemo
bottom of page